Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Z-BOSS Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit

az alábbiak szerint: 

A Webáruház címe: zboss.superwebaruhaz.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Zana Zoltán Sándor egyéni vállalkozó

Székhely címe: 1039 Budapest, Margitliget u. 1. 8/88.

Adószám: 67036684-2-41

Nyilvántartási szám: 42723682

Okmányiroda: Budapest III. kerület

Bankszámlaszám: OTP 11703037-21449682-00000000

Ügyfélszolgálat adatai:

Cím: 1039 Budapest, Margitliget u. 1. 8/88.

Telefon: 06-30- 249-6546 (normál díjszabású)

E-mail: zbosshungary@gmail.com

A webáruház kés-, kempingcikk-, sporteszköz-, túrafelszerelés-értékesítéssel foglalkozik.

A webáruházban megjelenő szúró-vágó eszközöket 18 éven aluli személy nem vásárolhat. 

Az ÁSZF regisztrációkor történő elfogadásával ezt a felhasználó tudomásul veszi. 

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház

szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az

űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása

esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója

között.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház

szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete

Az oldal jobb felső sarkában a „Regisztráció” gombra kattintva tudja a regisztrációt elkezdeni.

Szükség van egy felhasználónévre és hozzá tartozó jelszóra, valamint az e-mail címének

megadására. A Tovább gombra kattintva elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket

(ÁSZF).

A következő lépésben következik a címadatok kitöltése, ahol szükség van az Ön nevére,

címére és telefonszámára.

Ezután a rendszer egy e-mailt fog küldeni az Ön által megadott e-mail címre, amiben egy

aktiváló linkre kattintva erősítheti meg regisztrációját. Erre a linkre kattintva megkezdheti

vásárlását a Webáruházban.

2. A megrendelés összeállítása

Az oldal bal oldalán található tetszőleges termékkategóriára kattintva kiválaszthatja a

megrendelni kívánt termék(ek)et, a „kosárba” gomb megnyomásával tudja hozzáadni a

megrendeléshez. A +/- gombokkal tudja a mennyiséget változtatni. A kosárban lévő

termék(ek)et a jobb oldalon tudja megtekinteni.

3. A megrendelés elküldése

Amennyiben összeállította a megrendelni kívánt termékek listáját, a jobb oldalon lévő

„Kasszához” gomb megnyomásával tudja ismét megtekinteni ill. átnézni, a megrendelését

véglegesíteni. Amennyiben mégsem tart igényt a termék(ek)re, az X gomb megnyomásával

törölni tudja a tétel(eke)t. A „Tovább” gombra kattintva tudja kiválasztani a megrendelése

átvételének módját. A „Tovább” gomb megnyomásával tudja a számlázási adatokat felvinni a

rendszerbe. Ehhez nyomja meg az „+Egyéb cím hozzáadása”-t és a felugró kis ablakba vigye

fel az adatokat. Nyomja meg a „Tovább” gombot. Céges vásárlás esetén szükséges az

adószám megadása is.

Itt még át tudja nézni a megrendelését, ha mindent rendben talált, a „Kattintson ide a

megrendelés véglegesítéséhez” gomb megnyomásával rögzítheti megrendelését, ill. az oldal

alján megjegyzést is fűzhet ahhoz.

4.  A megrendelés visszaigazolása

A rendelés véglegesítése után a rendszer egy automatikus visszaigazoló üzenetet küld az e-

mail címére. Ez még csak azt jelenti, hogy a rendszerünk a rendelését fogadta. 24 órán belül

kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot az átvétellel vagy a szállítással kapcsolatban, ill. a

megrendelt termék(ek) készletének állapotával kapcsolatban.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések részben vagy teljes egészében történő

visszautasítására.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-

mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató

között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem

érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt

terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül,

és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan

tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető.

Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. 

A termék adatlapján szerepeltett képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak

illusztrációként szerepelnek.

Árak

A Webáruházban nettó és bruttó árak egyaránt fel vannak tüntetve.

 

Postázás, személyes átvétel

A postázás 2-3 munkanapon belül megtörténik. 

A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét

ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Személyes átvétel

Előre egyeztetett időpontban a következő címen: 1039 Budapest, Margitliget u. 1. (csak átvételi pont, nem üzlet!)

Fizetési módok

Készpénz (személyes átvétel), banki előreutalás, utánvétel.

 

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon

belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az

Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű

nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján)

az alábbi címre: Zana Zoltán Sándor egyéni vállalkozó – 1039 Budapest, Margitliget u. 1.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi

elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának

kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi

ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek

amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő

fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal

egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség

nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön

nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási

nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő

betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket és a termék

visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli és Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a

termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és

működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Zana Zoltán Sándor egyén vállalkozó

Budapest

Margitliget u. 1.

1039

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

  1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Zana Zoltán Sándor egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése

lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel

járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve

mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,

kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől

számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés

teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem

érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba

közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Zana Zoltán

Sándor egyéni vállalkozó vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után

azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is

megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy

termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven

belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell

bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha

bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt

felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt

egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes

érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó

kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján Zana Zoltán Sándor egyéni vállalkozó jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában

foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott,

az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e

rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött

szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a

fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok

érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem

támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más

módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó

számára.

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket

vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés

teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet

rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet

rendelkezései lépnek.

2. § (1) A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe

helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

3. § (1) A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére

bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól

olvashatóságát.

(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a) a vállalkozás nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási

számát,

c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,

d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a

vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe

helyezésének időpontját,

e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,

továbbá

f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi)

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem

érinti.

4. § (1) A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel

érvényesíthetőek.

(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának

elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés

megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az

általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó

bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló

bizonylattal érvényesíthetőek.

5. § (1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett

javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(3) Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül

érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz

csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint

gépjármű esetében a kilométeróra állását,

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű

esetében a kilométeróra állását.

(4)  Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a

kicserélés tényét és időpontját.

6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi

csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell

megjavítani.

(2) Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és

visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti

igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)

számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan

többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a

rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7/A. § E rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó

jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó.

7/B. § (1) A 3. §-ban, az 5. § (2)-(4) bekezdésében, valamint a 6. és 7. §-ban foglalt rendelkezések

megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben

meghatározott szabályok szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény

alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését

követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.

(2)

9. § E rendelet 7/A. §-a a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes

vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk

(2) bekezdés d) pontjának való megfelelést szolgálja.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba

oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,

egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott

jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (1039

Budapest, Margitliget u. 1.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz

fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét, 

- a termék megnevezését, vételárát, 

- a vásárlás időpontját, 

- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását, 

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, 

- a kifogás rendezésének módját. 

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben

rögzíti. 

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja. 

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (1039 Budapest,

Margitliget u. 1.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (zbosshungary@gmail.com). 

3. Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

- a vásárló nevét, címét, 

- a termék megnevezését, vételárát, 

- a vásárlás időpontját, 

- a hiba bejelentésének időpontját,

- a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

 

Adatvédelmi tájékoztató 

Zana Zoltán Sándor egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével

kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések

teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése

érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához

szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt

személyes adatait. 

Az adatkezelő címe: 1039 Budapest, Margitliget u. 1.

Az adatkezelő elérhetősége: 06-30- 249-6546, zbosshungary@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott

személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés

teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- Zana Zoltán Sándor egyéni vállalkozó kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését

követően 60 napon belül törlésre kerülnek. 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

- személyes adatainak helyesbítését, 

- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház

oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes

adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek

módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben

kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon

belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a

tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a

személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai

védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt

olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

 

Letöltés (PDF)